AUDI A4(b8) 1.8 TURBO / RES EXHAUST/ ON OFF AUTO

🔆Ngày cuối cùng của năm 2017, chúc mọi người sang năm mới sức khoẻ, thành công bằng 5 bằng 10 năm cũ nhé....☺️
💋AUDI A4 (B8) | RES VAVLETRONIC EXHAUST | ON OFF AUTO | CATBACK only. 💋
🔆YEUXEHOI WORKSHOP
Bodykit | Sport Exhaust | Wheel | Detailing
Tel : 098921.22.50
http://yeuxehoi.com.vn/
🔆Địa chỉ : 38 đường D6, Phường PLB, Q9 ( đối diện chung cư Phố Đông )