AUDI TT / 305FORGED FT107 / 19 INCHES

__ AUDI TT VỪA LÊN BỘ MÂM 305FORGED FT107 19 INCHES QUÁ ĐẸP !

Xem thêm hình ảnh khách hàng trên toàn thế giới sử dụng mâm 305Forged tại 👉 World Wide 305Forged Owner

💥𝐆𝐢𝐚́ 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 :
Flow Forged
- 32.000.000đ set 4 mâm 18 inches
- 38.000.000đ set 4 mâm 19 inches
- 44.000.000đ set 4 mâm 20 inches
- 50.000.000đ set 4 mâm 21 inches
( Cá nhân hoá màu sắc 300 usd extra charge )
Forged ( CNC từ 1 khối nhôm)
- 3200 usd set 4 mâm 18 inches
- 3500 usd set 4 mâm 19 inches
- 3900 usd set 4 mâm 20 inches
- 4200 usd set 4 mâm 21 inches
- 4500 usd set 4 mâm 22 inches

Thông tin về 🇺🇸 𝐔𝐒𝐀 𝟑𝟎𝟓𝐅𝐎𝐑𝐆𝐄𝐃 𝐖𝐇𝐄𝐄𝐋
- Website : https://305forgedwheels.com/
- Facebook : 305ForgedWheels
- Instagrams: 305Forgedwheels

🔆YEUXEHOI WORKSHOP
Bodykit | Sport Exhaust | Wheel | Detailing
Tel : 098921.22.50
http://yeuxehoi.com.vn/
🔆Địa chỉ : 38 đường D6, Phường Phước Long B, Q9 ( đối diện chung cư Phố Đông)
#305FORGED #AUDITT