BMW 428 GRANCOUPE / 19 INCHES / FLOW TECHNIK

🇺🇸 USA 305FORGED FT 113 | BMW 428 GRANCOUPE | 19 INCHES | FLOW TECHNIK
-Morning bimmers , nice Bmw 428 🤝🤝🤝
-- Giá tham khảo :
- 30.000.000đ set 4 mâm 18 inches
- 36.000.000đ set 4 mâm 19 inches
- 42.000.000đ set 4 mâm 20 inches
🇺🇸 USA 305FORGED WHEEL
https://305forgedwheels.com/
🔆YEUXEHOI WORKSHOP
Bodykit | Sport Exhaust | Wheel | Detailing
Tel : 098921.22.50
http://yeuxehoi.com.vn/
🔆Địa chỉ : 38 đường D6, Phường PLB, Q9 ( đối diện chung cư Phố Đông )
- Special thanks : yeuxehoi.com.vn 305Forged Wheel Vietnam