BMW F30 320i / 305FORGED FT107 19 INCHES

CUỐI TUẦN BMW F30 320i LÊN 305FORGED FT107 19 INCHES.

___ Xem thêm hình ảnh khách hàng trên toàn thế giới sử dụng mâm 305Forged tại World Wide 305Forged Owner

Thông tin về 🇺🇸 𝐔𝐒𝐀 𝟑𝟎𝟓𝐅𝐎𝐑𝐆𝐄𝐃 𝐖𝐇𝐄𝐄𝐋
- Website : https://305forgedwheels.com/
- Facebook : 305ForgedWheels
- Instagrams: 305Forgedwheels

💥𝐆𝐢𝐚́ 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 :
Flow Forged
- 32.000.000đ set 4 mâm 18 inches
- 38.000.000đ set 4 mâm 19 inches
- 44.000.000đ set 4 mâm 20 inches
- 48.000.000đ set 4 mâm 21 inches
( Cá nhân hoá màu sắc 300 usd extra charge )
Forged ( CNC từ 1 khối nhôm)
- 3200 usd set 4 mâm 18 inches
- 3500 usd set 4 mâm 19 inches
- 3900 usd set 4 mâm 20 inches
- 4200 usd set 4 mâm 21 inches
- 4500 usd set 4 mâm 22 inches

#bmw #f30 #305forged