2019 TOYOTA CAMRY TRẮNG LÊN BODY KIỂU LEXUS

___ Thêm 2019 𝐓𝐨𝐲𝐨𝐭𝐚 𝐂𝐚𝐦𝐫𝐲 trắng
lên body kiểu 𝐋𝐞𝐱𝐮𝐬 ! 😍
------------------------------------------------------

+CHỈ PHÙ HỢP 2019 CAMRY
+ 𝐇𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐬𝐚̆̃𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐥𝐞̉ 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐡𝐚̀𝐧𝐠
+ Giá sơn lắp hoàn thiện : 1x triệu ( x tiểu học )

- 𝙆𝙝𝙖́𝙘𝙝 𝙝𝙖̀𝙣𝙜 c𝙝𝙞̉ 𝙥𝙝𝙖̉𝙞 𝙩𝙝𝙖𝙣𝙝 𝙩𝙤𝙖́𝙣 𝙨𝙖𝙪 𝙠𝙝𝙞 𝙠𝙞𝙚̂̉𝙢 𝙩𝙧𝙖 𝙘𝙝𝙞 𝙩𝙞𝙚̂́𝙩 𝙘𝙝𝙖̂́𝙩 𝙡𝙞𝙚̣̂𝙪 𝙨𝙖̉𝙣 𝙥𝙝𝙖̂̉𝙢 ,𝒎𝒂̀𝒖 𝒔𝒐̛𝒏, 𝙣𝙜𝙝𝙞𝙚̣̂𝙢 𝙩𝙝𝙪 𝙘𝙖́𝙘 𝙝𝙖̣𝙣𝙜 𝙢𝙪̣𝙘 đ𝙖̣𝙩 𝙮𝙚̂𝙪 𝙘𝙖̂̀𝙪 !

+Bên em có sơn sẵn màu đen, xe màu đen là lắp ráp ngay !
+Chất liệu nhựa PP, độ liền lạc , fitment hoàn hảo như hàng zin, màu sơn chuẩn hãng.
+𝐂𝐚̉𝐦 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧, 𝐜𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚 𝟑𝟔𝟎 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐱𝐞 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐛𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠

👉 Xem thêm video thực tế tại #KÊNH_YOUTUBE : https://bit.ly/2ReUNrJ

🔆YEUXEHOI WORKSHOP
Bodykit | Sport Exhaust | Wheel | Detailing
Tel : 098921.22.50
http://yeuxehoi.com.vn/
🔆Địa chỉ : 38 đường D6, Phường Phước Long B, Q9 ( đối diện chung cư Phố Đông )
#camry #bodykit #lexus