BMW 320i B48 LÊN FULL RES EXHAUST + CẢN SAU M3 HÀNG TOPONE !

ÂM THANH BẮP RANG VANG TRỜI, DOWN SHIFT CÒN PHÊ NỮA !
___ 𝐁𝐌𝐖 𝟑𝟐𝟎𝐢 𝐁𝟒𝟖 lên full 𝐑𝐄𝐒 𝐄𝐗𝐇𝐀𝐔𝐒𝐓 + cản sau M3 hàng 𝐓𝐨𝐩𝐎𝐧𝐞 !

Máy B48 là bắp rang phê lắm luôn chưa cần remap

______ Xem thêm hàng trăm âm thanh pô 𝗥𝗲𝘀 thực tế tại RES Exhaust System - Vietnam

hoặc 𝐊𝐄̂𝐍𝐇_𝐘𝐎𝐔𝐓𝐔𝐁𝐄 : https://bit.ly/2ReUNrJ
---------------------------------------------------

🔆YEUXEHOI WORKSHOP
Bodykit | Sport Exhaust | Wheel | Detailing
Tel : 098921.22.50
http://yeuxehoi.com.vn/
🔆Địa chỉ : 38 đường D6, Phường Phước Long B, Q9 ( đối diện chung cư Phố Đông )
#Res #bmw #b48 #320i