C200 W205 / C63 BODYKIT / PSM CARBON REAR DIFFUSER

___Thêm Mercedes C200 xanh lên body C63 rất đẹp
C200 W205 | C63 BODYKIT | PSM CARBON REAR DIFFUSER
- Bodykit chuẩn đầy đủ chi tiết , nhựa dẻo PP , good fitment ( liền lạc hoàn)
- Cam kết độ liền lạc, màu sơn 🤝🤝🤝

🔆YEUXEHOI WORKSHOP
Bodykit | Sport Exhaust | Wheel | Detailing
Tel : 098921.22.50
http://yeuxehoi.com.vn/
🔆Địa chỉ : 38 đường D6, Phường PLB, Q9 ( đối diện chung cư Phố Đông )