CAMRY 2.5 LÊN BỘ MÂM 18 INCHES ĐẸP VÀ PÔ RES

📲Call me : 0989.21.22.50
#RES #camry
🌴Camry 2.5 lên full hệ thống pô RES,bộ mâm 18 inches cực đẹp...
🌴Chủ xe trước đây đã gắn pô chế , hiệu ứng âm thanh không tốt chính vì vậy Chủ xe đã quyết định thay toàn bộ pô chế bằng hệ thống pô RES thiết kế riêng cho Camry.... và âm thanh như thế nào thì xin nhường lại phần bình luận cho người nghe.... Dĩ nhiên là chủ xe hài lòng tuyệt đối với hệ thống pô RES.16830845_1074867635991748_8748422621095133035_n.jpg

16832245_1074867609325084_2891371222323157892_n.jpg

16832375_1074867605991751_3729884739162784177_n.jpg

16864454_1074867639325081_1682374395254079277_n.jpg