MERCEDES C300 W206 / BODYKIT C63 TOPONE / MÂM UF321 19INCHES 305FORGED

______ Thấy cây thông là biết Noel đã đến rất gần rồi, Mercedes C300 W206 lên bộ mâm UF321 chơi Noel đẹp quá.
_____________
305ForgedWheels Vietnam
__________
🔆YEUXEHOI WORKSHOP
Bodykit | Sport Exhaust | Wheel | Detailing
Tel : 098921.22.50
http://yeuxehoi.com.vn/
🔆Địa chỉ : 38 đường D6, Phường Phước Long B, Q9 ( đối diện chung cư Phố Đông )
#305forged #wheel #uf321 #mercedes #c300 #w206