MERCEDES C300 W206 / FT101 19INCHES 305FORGED SILVER BRUSH

_______ 305FORGED FT101 SILVER BRUSH ( PHAY BỀ MẶT NHÔM ) LÊN MERCEDES C300 W206 NHÌN TƯƠI QUÁ
_______________________________

305ForgedWheels Vietnam

🔆YEUXEHOI WORKSHOP
Bodykit | Sport Exhaust | Wheel | Detailing
Tel : 098921.22.50
http://yeuxehoi.com.vn/
🔆Địa chỉ : 38 đường D6, Phường Phước Long B, Q9 ( đối diện chung cư Phố Đông )

#305Forged #FT101 #silver #c300 #mercedes