MERCEDES GLA45 / DOWNPIPE 200 CELL HEATSHIELD / RES EXHAUST SYSTEM

____Mercedes GLA45 đã tune công suất lên 600hp 😵‍💫😵‍💫😵‍💫 ( đã test dyno)
Anh chủ xe có thời gian chơi xe ở nước ngoài rất lâu, sau khi nâng cấp down pipe catless Armytrix. Anh tự nhập bộ kit nâng công suất ( intercooler / turbo... ) về ráp để đưa công suất xe lên 600hp.

Hnay anh tiếp tục nâng cấp down pipe Res thay cho Dp Armytrix.( Down pipe Res có thêm lớp chống nóng + màng lọc khí thải 200cell )