MERCEDES S500 / RES EXHAUST

Khi big boss muốn lên pô ! Mercedes S500 lên pô RES !
Doanh nhân thì họ cũng là con người, cũng cần có lúc phải phê pha, để cuộc sống thêm thi vị !
👉 Xem thêm video thực tế tại : https://bit.ly/2ReUNrJ
🔆YEUXEHOI WORKSHOP
Bodykit | Sport Exhaust | Wheel | Detailing
Tel : 098921.22.50
🔆Địa chỉ : 38 đường D6, Phường Phước Long B, Q9 ( đối diện chung cư Phố Đông )