MERCEDES C300 W205 / BODYKIT C63 TOPONE / FT120 305FORGED / FULL RES EXHAUST / WRAP ĐỔI MÀU NARDO GREY

_____ Hoàn thiện gói nâng cấp thân vỏ cùng hệ thống pô thể thao RES cho nữ chủ nhân sinh năm 1997 !

Độ hoàn thiện và yếu thẩm mỹ rất hài hòa giữa các phụ kiện
1. Bodykit C63s TopOne Bodykit Vietnam
2. Full system pô RES RES Exhaust System - Vietnam
3. Mâm 305Forged FT120 305ForgedWheels Vietnam
4. Wrap đổi màu / Nardo Grey