NICHE WHEEL STACCATO M182

📱Call me : 0989.21.22.50
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 Chính hãng, fake, copy 1 đền 10.🤗
#Niche #Staccato #M182
#STACCATO SERI on car cho khách hàng Sonata 18 inches / Micheline 3ST 225/45/18
👉Web tham khảo : http://www.nicheroadwheels.com/
👉Giá tham khảo : - 22.000.000đ set 4 mâm /17 inches
- 28.000.000đ set 4 mâm 18 inches
- 35.000.000đ set 4 mâm 19 inches
👉Yeuxehoi Workshop : 236-238 Nguyễn Hoàng, An Phú , Q2