2023 MINI COOPER S / FULL SYSTEM RES EXHAUST

____2023 Mini CooperS lên full system pô RES chơi Tết, âm thanh rất phê 😊.
_
RES Exhaust System - Vietnam
___
🔆 YEUXEHOI WORKSHOP
Bodykit | Sport Exhaust | Wheel | Detailing
Tel : 098921.22.50
http://yeuxehoi.com.vn/
🔆Địa chỉ : 38 đường D6, Phường Phước Long B, Q9 ( đối diện chung cư Phố Đông )
#res_exhaust #minicooper #F56 #Minicooper_LCI #2023_minicooperS #độ_pô_on_off