BMW X5 F15 Hamman style

☎️Call me : 0989.21.22.50 
#BMWBodykit
👉BMW X5 F15 Hamman style
👉PP Material, good fitment (độ liền lạc hoàn hảo)
Xưởng độ xe 236-238 Nguyễn Hoàng, An Phú, Q2

17855630_1115305098614668_21342595038416960_o.jpg

17879896_1115305071948004_6713990061701798872_o.jpg

17903493_1115305115281333_2186086407770521366_n.jpg

17904285_1115305121947999_3187452174724359869_n.jpg