MERCEDES C250 LÊN BODYKIT C63 MIX C43 DIFFUSER

___𝐍𝐞̂́𝐮 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐚𝐧𝐠 đ𝐢 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐞𝐝𝐞𝐬 , 𝐬𝐞̃ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢́ 𝟐 𝐩𝐡𝐮́𝐭 đ𝐞̂̉ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐱𝐞𝐦 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐧𝐚̀𝐲 !
CHI TIẾT MERCEDES C250 LÊN BODYKIT C63 MIX C43 DIFFUSER

Hàng luôn có sẵn !

- Giá chỉ : 2xtr ( hoàn thiện, sơn ráp )
- Chất liệu nhựa PP, độ hoàn hoàn thiện chuẩn như hàng zin theo xe !
- 𝙆𝙝𝙖́𝙘𝙝 𝙝𝙖̀𝙣𝙜 c𝙝𝙞̉ 𝙥𝙝𝙖̉𝙞 𝙩𝙝𝙖𝙣𝙝 𝙩𝙤𝙖́𝙣 𝙨𝙖𝙪 𝙠𝙝𝙞 𝙠𝙞𝙚̂̉𝙢 𝙩𝙧𝙖 𝙘𝙝𝙞 𝙩𝙞𝙚̂́𝙩 𝙘𝙝𝙖̂́𝙩 𝙡𝙞𝙚̣̂𝙪 𝙨𝙖̉𝙣 𝙥𝙝𝙖̂̉𝙢 ,𝒎𝒂̀𝒖 𝒔𝒐̛𝒏, 𝙣𝙜𝙝𝙞𝙚̣̂𝙢 𝙩𝙝𝙪 𝙘𝙖́𝙘 𝙝𝙖̣𝙣𝙜 𝙢𝙪̣𝙘 đ𝙖̣𝙩 𝙮𝙚̂𝙪 𝙘𝙖̂̀𝙪 !

👉 Xem thêm video thực tế tại #KÊNH_YOUTUBE : https://bit.ly/2ReUNrJ
---------------------------------------------------

🔆YEUXEHOI WORKSHOP
Bodykit | Sport Exhaust | Wheel | Detailing
Tel : 098921.22.50
http://yeuxehoi.com.vn/
🔆Địa chỉ : 38 đường D6, Phường Phước Long B, Q9 ( đối diện chung cư Phố Đông )
#C63 #bodykit #e63s #e53 #c63s #c43 #gtgrill