MERCEDES C300 AMG BIỂN SỐ NGŨ QUÝ LÊN BODY C63s

_____ Thêm 2019 𝑴𝒆𝒓𝒄𝒆𝒅𝒆𝒔 𝑪300 𝑨𝑴𝑮 𝒃𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒔𝒐̂́ 𝒏𝒈𝒖̃ 𝒒𝒖𝒚́ 𝒍𝒆̂𝒏 𝒃𝒐𝒅𝒚 𝑪63𝒔 đ𝒆̣𝒑 𝒒𝒖𝒂́ !

Hàng luôn có sẵn !

- Giá chỉ : 2xtr ( hoàn thiện, sơn ráp )
- Chất liệu nhựa PP, độ hoàn hoàn thiện chuẩn như hàng zin theo xe !
- 𝙆𝙝𝙖́𝙘𝙝 𝙝𝙖̀𝙣𝙜 c𝙝𝙞̉ 𝙥𝙝𝙖̉𝙞 𝙩𝙝𝙖𝙣𝙝 𝙩𝙤𝙖́𝙣 𝙨𝙖𝙪 𝙠𝙝𝙞 𝙠𝙞𝙚̂̉𝙢 𝙩𝙧𝙖 𝙘𝙝𝙞 𝙩𝙞𝙚̂́𝙩 𝙘𝙝𝙖̂́𝙩 𝙡𝙞𝙚̣̂𝙪 𝙨𝙖̉𝙣 𝙥𝙝𝙖̂̉𝙢 ,𝒎𝒂̀𝒖 𝒔𝒐̛𝒏, 𝙣𝙜𝙝𝙞𝙚̣̂𝙢 𝙩𝙝𝙪 𝙘𝙖́𝙘 𝙝𝙖̣𝙣𝙜 𝙢𝙪̣𝙘 đ𝙖̣𝙩 𝙮𝙚̂𝙪 𝙘𝙖̂̀𝙪 !

👉 Xem thêm video thực tế tại #KÊNH_YOUTUBE : https://bit.ly/2ReUNrJ
---------------------------------------------------

🔆YEUXEHOI WORKSHOP
Bodykit | Sport Exhaust | Wheel | Detailing
Tel : 098921.22.50
http://yeuxehoi.com.vn/
🔆Địa chỉ : 38 đường D6, Phường Phước Long B, Q9 ( đối diện chung cư Phố Đông )
#C63 #bodykit #e63s #e53 #c63s #c43 #gtgrill