USA 305FORGED WHEELS - BMW F30 ONE PIECE FORGED - UF104 SERI - 19 INCHES

𝐔𝐒𝐀 𝟑𝟎𝟓𝐅𝐎𝐑𝐆𝐄𝐃 𝐖𝐇𝐄𝐄𝐋𝐒 - 𝐁𝐌𝐖 𝐅𝟑𝟎
𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐈𝐄𝐂𝐄 𝐅𝐎𝐑𝐆𝐆𝐄𝐃 -𝐔𝐅𝟏𝟎𝟒 𝐒𝐄𝐑𝐈 -𝟏𝟗 𝐈𝐍𝐂𝐇𝐄𝐒
----- Mâm được bào xướt bề mặt ( brushed face ), quá đẹp !

Xem hình ảnh các dòng xe đã gắn mâm 305FORGED tại :
- BMW : https://bit.ly/2TN4uPi
- MERCEDES :https://bit.ly/2TUyAjg
- AUDI : https://bit.ly/2CtbPca
- DÒNG XE KHÁC : https://bit.ly/2HsUR1L
YOUTUBE : https://bit.ly/2ReUNrJ

___ Thông tin về 🇺🇸 USA 305FORGED WHEEL
- Website : https://305forgedwheels.com/
- Facebook : 305ForgedWheels
- Instagrams: 305Forgedwheels
💥Giá tham khảo :
Flow Forged
- 30.000.000đ set 4 mâm 18 inches
- 36.000.000đ set 4 mâm 19 inches
- 42.000.000đ set 4 mâm 20 inches
( cá nhân hoá màu sắc 200 usd extra charged )
Forged ( CNC từ 1 khối nhôm)
- 3200 usd set 4 mâm 18 inches
- 3500 usd set 4 mâm 19 inches
- 3900 usd set 4 mâm 20 inches
- 4200 usd set 4 mâm 21 inches
- 4500 usd set 4 mâm 22 inches

ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN MÂM 305FORGED CHÍNH HÃNG TẠI VIETNAM
- Tp HCM
Yeuxehoi Workshop (yeuxehoi.com.vn)
Tel 0989 212250
- Hà Nội
1. Pô Nam Anh ( Nam Anh Pô )
Tel : 0942 743222
2. TN Workshop (TN Workshop )
Tel : 0985 355599