BMW 530i G30 LÊN FULL PÔ ARMYTRIX / FT118 19INCHES 305FORGED / WRAP ĐỔI MÀU

____ BMW 530i G30 GẮN ĐỦ ĐỒ, PÔ ARMYTRIX / MÂM 305FORGED! WRAP ĐỔI MÀU MÀ CỨ TƯỞNG SƠN !

Armytrix Exhaust Vietnam
305ForgedWheels Vietnam

🔆 YEUXEHOI WORKSHOP
Bodykit | Sport Exhaust | Wheel | Detailing
Tel : 098921.22.50
http://yeuxehoi.com.vn/
🔆Địa chỉ : 38 đường D6, Phường Phước Long B, Q9 ( đối diện chung cư Phố Đông )

#305forged #ft118 #c63s #bodykit #res #exhaust #bmw #g30 #armytrix #độ_pô #độ_mâm