MERCEDES E300 / FT113 19INCHES 305FORGED

____ Chiều mưa Mercedes E300 lên mâm 305Forged mẫu FT113 19 inches

305ForgedWheels Vietnam

🔆YEUXEHOI WORKSHOP
Bodykit | Sport Exhaust | Wheel | Detailing
Tel : 098921.22.50
http://yeuxehoi.com.vn/
🔆Địa chỉ : 38 đường D6, Phường Phước Long B, Q9 ( đối diện chung cư Phố Đông )
#305forged #ft113 #mercedes #E300 #độ_mâm #yeuxehoi